Viering 20 jaar CJC


Op 9 november 1996 werd het 20-jarig bestaan van het Centrum Jozef Cardijn passend gevierd met een Eucharistieviering, voorgegaan door Mgr. Paul Van den Berghe, toenmalig Bisschop van Antwerpen. De concelebranten waren Mgr. A. Daelemans, toenmalig Directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs, en Pater Vincent Loyens, O.F.M., bezinningsbegeleider van het Centrum Jozef Cardijn.

Deze misviering had als centraal thema ‘gebed met en voor jongeren’. De inbreng van tal van Vlaamse jongeren hierbij was dan ook een zeer welkom gebaar. Sympathisanten van het Centrum waren talrijk aanwezig in de Sint-Annakapel (Keizerskapel). Na afloop van de viering konden zij er herinneringen ophalen aan twintig jaar Cardijncentrum tijdens de receptie.terug