Centrum Jozef Cardijn


In 1973 namen enkele jongeren het initiatief om 'bezinningsdagen' te begeleiden, aanvankelijk voornamelijk voor technische- en beroepsscholen. In 1976 werd, door het toenemend aantal aanvragen voor bezinningen, het Centrum Jozef Cardijn boven de doopvont gehouden.

Niemand kon toen vermoeden dat het centrum zou uitgroeien tot een gestructureerde instelling, die nog steeds bezinningsdagen begeleidt in gans Vlaanderen en ondertussen verschillende generaties jongeren heeft zien passeren, op weg naar het volwassen leven.

Langzamerhand kon het Centrum Jozef Cardijn zich profileren als een groeiende organisatie, waarin de principes en doelstellingen van wijlen Kardinaal Cardijn centraal stonden. Het Centrum bleef op het eind van de jaren tachtig en begin jaren negentig gestaag groeien, en het kende een aantal markante hoogtepunten.

Ondertussen bestaat het Centrum Jozef Cardijn reeds meer dan 35 jaar en willen we het Centrum terug het elan geven dat het op zijn hoogtepunt had. Met vereende krachten zullen we het Centrum Jozef Cardijn uitbouwen tot een vaste waarde binnen het Vlaamse vormingslandschap.terug