Voordrachten


Getuigenissen


U kunt ook een beroep doen op het bezinningscentrum indien u een voordracht wenst van een priester, een religieuze of een ge├źngageerde gelovige. Hierbij worden de jongeren informatief, meditatief of getuigend benaderd in een toespraak. Naargelang het gekozen onderwerp komen mensen van het centrum spreken of stellen wij zelf een gastspreker voor.

Deze activiteit duurt ongeveer een halve dag. Het eerste luik bestaat dan uit de toespraak en nadien krijgen de jongeren uitgebreid de tijd om vragen te stellen. Deze formule is zeer goed geschikt voor grotere groepen.

Praktisch:
Voor de getuigenissen wordt een vergoeding van de verplaatsingsonkosten
gevraagd en zo mogelijk een bijkomende gift.

  

Conferenties en studiedagen
Zoals eerder vermeld kan het Centrum Jozef Cardijn ook instaan voor de vorming van leerkrachten. Hiertoe organiseren we studiedagen en conferenties met uiteenlopende sprekers.

Hieronder geven we enkele voorbeelden van mensen die voordrachten kunnen verzorgen. Afhankelijk van de onderwerpen die u wenst, gaan we uiteraard op zoek naar de meeste geschikte persoon.

  • Prof. Dr. Herwig Arts, s.j.  
  • Jan Figel, Gewezen Eurocommissaris  
  • Kardinaal Paul Poupard

Praktisch:
De kostprijs van deze activiteit is sterk afhankelijk van de spreker(s) die men verkiest. Voor meer
informatie neemt u best contact op met het secretariaat. 
 terug